Pri objednávke nad 69 EUR je doprava zadarmo.

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Či už ste našimi zákazníkmi alebo ste iba navštívili tieto stránky, môže dochádzať ku spracovaniu Vašich osobných údajov. Radi by sme Vás ubezpečili, že ochrana Vášho súkromia bude pre nás vždy prioritou a že sa pri spracovaní osobných údajov vždy riadime platnou právnou úpravou. Nižšie nájdete informácie o tom, aké údaje o Vás máme, prečo ich zhromažďujeme a čo s nimi robíme.

Správca údajov

Vaše osobné údaje spracovávame z pozície ich správcu, naše identifikačné a kontaktné údaje sú nasledujúce:

Firma: ARIA PURA s.r.o.

Adresa/Sídlo: Škrobárenská 518/16, Brno 617 00

IČ: 25598651

E-mail: spisakova@ariapura.cz

Osoba poverená na ochranu osobných údajov

Keďže nie sme verejným subjektom, nespracovávame osobitné kategórie údajov a naša hlavná činnosť nespočíva v operáciách spracovania, ktoré by si kvôli svojej povahe, svojmu rozsahu alebo svojim účelom vyžadovali rozsiahle pravidelné a systematické monitorovanie subjektov údajov, nemáme povinnosť vymenovať osobu poverenú na ochranu osobných údajov.

To však samozrejme neznamená, že by sme ochranu Vašich osobných údajov brali menej vážne. Ak máte akékoľvek otázky či pripomienky, neváhajte sa obrátiť priamo na nás.

Spracovanie osobných údajov

Každé spracovanie Vašich osobných údajov realizujeme s Vaším súhlasom alebo ak je to nevyhnutné na splnenie našich zmluvných alebo zákonných povinností, zabezpečenie chodu našich stránok, e-shopu a našej spoločnosti alebo k naplneniu iných našich oprávnených záujmov špecifikovaných nižšie.

Registrácia

Ak ste využili možnosť zadarmo sa na našich stránkach zaregistrovať, uložíme si Vami poskytnuté osobné údaje, aby sme Vám mohli túto službu poskytnúť a nakupovanie Vám tak uľahčiť. Rovnako tak si uložíme aj históriu Vašich nákupov a rezervácií, aby ste mali prehľad o stave Vašich objednávok a uskutočnených transakciách. Ak nám súhlas so zasielaním obchodných oznámení neudelíte,

spracovávať budeme Vami uvedené osobné údaje až do okamihu Vašej prvej objednávky iba na účely vedenia užívateľského účtu. Bez ohľadu na Vaše práva spojené so spracovaním osobných údajov uvedené nižšie, v užívateľskom prostredí svojho účtu si môžete kedykoľvek svoju registráciu zrušiť. V takom prípade nebudeme Vaše údaje pre tieto účely ďalej spracovávať.

Objednávky

Ak si u nás čokoľvek objednáte, spracujeme Vami poskytnuté údaje za účelom rýchleho a bezproblémového vybavenia Vašej objednávky. Bez Vašich osobných údajov sa pri vybavovaní objednávky nezaobídeme, poskytnutie Vašich identifikačných a kontaktných údajov je preto našou zmluvnou požiadavkou. V závislosti od výberu spôsobu platby a doručenia od Vás tiež môžeme potrebovať aj doručovacie alebo platobné údaje, bez ktorých by nebolo možné tieto služby realizovať. Uvedené údaje odovzdáme za účelom vybavenia Vašej platby alebo prepravy tovaru vybranému prepravcovi, respektíve spoločnosti zabezpečujúcej realizáciu platieb. Na základe našich oprávnených záujmov si Vaše údaje ďalej uchováme počas doby 3 rokov od vykonania objednávky pre prípad reklamácie tovaru alebo vznesenia iných právnych nárokov. Ak sa rozhodnete tovar, nech už z akéhokoľvek dôvodu, reklamovať, môže dôjsť ku odovzdaniu niektorých Vašich osobných údajov dodávateľovi predmetného produktu alebo autorizovanému servisu, ktorý bude reklamáciu vybavovať.

Ponuka podobného tovaru či služieb

Ak ste to pri Vašej registrácii alebo počas nákupu nevylúčili, budeme Vám zasielať ponuky nášho tovaru alebo služieb podobných tým, ktoré ste si u nás objednali, a to na základe našich oprávnených záujmov. V prípade, že v budúcnosti prestanete mať o tieto oznámenia záujem, môžete sa od ich odberu odhlásiť prostredníctvom odkazu, ktorý nájdete na konci každej takejto správy, ktorú od nás dostanete.

Odber noviniek

Na našich stránkach sa môžete prihlásiť k odoberaniu noviniek, pokiaľ túto možnosť využijete, budeme Vám na základe Vášho súhlasu zasielať na uvedenú e-mailovú adresu naše obchodné oznámenia, obsahujúce najmä informácie o zľavových akciách, produktoch a akčných ponukách. Ak ste nám k tomu udelili súhlas, budeme následne vyhodnocovať, či Vás naša ponuka zaujala alebo nie, a to napríklad podľa toho, či si e-mail od nás otvoríte alebo či navštívite niektorý z odkazov na tovar, ktorý Vám odporučíme. Váš súhlas môžete kedykoľvek v budúcnosti odvolať pomocou odkazu na odhlásenie sa od odberu, ktorý bude v každom e-maile, ktorý od nás dostanete, alebo tak môžete urobiť aj priamo na našich stránkach.

Kontaktný formulár

Na našich stránkach máte možnosť položiť nám akúkoľvek otázku prostredníctvom kontaktného formulára. Ak tak urobíte, spracujeme Vaše osobné údaje výhradne za účelom zodpovedania Vašej otázky. Kontaktný formulár si v takomto prípade uloží Vašu e-mailovú adresu a Vašu otázku a následne Vám na uvedený e-mail zašleme odpoveď. Takéto spracovanie je nevyhnutné pre zodpovedanie Vašich otázok. Vašu e-mailovú adresu a prípadné ďalšie údaje, ktoré nám oznámite, si uložíme len počas doby nevyhnutnej na vybavenie Vašich otázok. Primerane dlho po skončení našej konverzácie ich teda bez ďalšieho spracovávania vymažeme.

Súťaže

V priebehu roka organizujeme rad súťaží, najčastejšie prostredníctvom našich účtov na sociálnych sieťach alebo týchto stránok. Ak sa niektorej zo súťaží zúčastníte, spracujeme Vami poskytnuté údaje výhradne za účelom realizácie danej súťaže, prinajmenšom si ich teda uložíme až do vyhlásenia výhercov. Ak v súťaži neuspejete, Vaše údaje ďalej spracovávať nebudeme, len si ich počas nejakej doby uložíme, aby sme mohli aj spätne preukázať, že súťaž prebehla korektným spôsobom. Ak súťaž vyhráte, kontaktujeme Vás a odovzdáme Vám výhru. V prípade niektorých súťaží odovzdávame údaje o výhercoch aj našim partnerom, pretože je to nevyhnutné pre realizáciu výhry. Pokiaľ v našej súťaži vyhráte napríklad zájazd, odovzdáme Vaše osobné údaje cestovnej kancelárii, ktorá bude Vašu cestu zabezpečovať. Aj v takom prípade však platí, že Vaše osobné údaje nebudú použité na iné účely, a to ani našimi prípadnými partnermi. Na základe našich oprávnených záujmov za účelom našej propagácie tiež zverejníme Vaše základné údaje na našich stránkach alebo prostredníctvom sociálnych sietí. Ak by ste si zverejnenie Vašich údajov neželali, nie je sa možné súťaže zúčastniť.

Cookies a ďalšie podobné technológie

Na našich stránkach používame súbory cookies, čo sú malé textové súbory umiestnené vo Vašom zariadení, ktoré nám umožňujú Vaše zariadenie rozpoznať pri Vašej ďalšej návšteve. Súborov cookies existuje veľa druhov a slúžia rozdielnym účelom, ak daný súbor cookie nepotrebujeme nevyhnutne na prevádzkovanie našich stránok, požiadame Vás pred jeho uložením o udelenie súhlasu. Podľa toho, kto súbory cookies na Vaše zariadenie ukladá a ďalej s nimi pracuje, sa cookies delia na súbory cookies prvej strany, ktoré vytvára priamo daná internetová stránka. Tieto súbory slúžia najmä na zabezpečenie správneho fungovania stránok. Cookies tretích strán najčastejšie slúžia na marketingové účely, ale umožňujú tiež zdieľať obsah na sociálnych sieťach alebo vkladať videá.

Nevyhnutné cookies

Ich ukladanie je nevyhnutné pre funkčnosť našich stránok a ukladajú sa v nich okrem iného aj informácie nevyhnutné pre zabezpečenie užívateľských účtov, fungovanie navigácie na našich stránkach, umožňujú zabezpečený prístup do súkromných častí nášho webu zaregistrovaným užívateľom a pod. Bez týchto súborov nemôžu naše stránky riadne fungovať, inými slovami by sme Vám nemohli poskytnúť naše služby. Spracovanie nevyhnutných cookies teda nie je podmienené Vašim súhlasom. Tieto súbory cookies o Vás nezhromažďujú žiadne informácie využiteľné na marketingové účely. Hoci Vám to neodporúčame, môžete aj tak

ukladaniu týchto cookies zabrániť, a to opustením našich stránok alebo zmenou nastavenia vo svojom prehliadači. Všetky moderné internetové prehliadače Vám totiž umožňujú zmeniť nastavenie ukladania súborov cookies, a to napríklad tak, aby dochádzalo k prijímaniu všetkých súborov cookies, aby nedochádzalo k prijímaniu súborov cookies od tretích strán alebo aby nedochádzalo k vytváraniu a ukladaniu žiadnych súborov cookies.

Ak si zvolíte poslednú možnosť, funkčnosť Vami navštevovaných stránok vrátane tejto bude značne obmedzená.

Preferenčné cookies

Umožňujú Vám prispôsobiť si naše stránky Vašim potrebám. Vďaka nim môžu byť Vaše ďalšie návštevy príjemnejšie a produktívnejšie, pretože už budeme vedieť napríklad to, či ste nám dali súhlas na ukladanie súborov cookies, ako máte na našich stránkach nastavené vyhľadávanie, ako ste si nastavili konto, či máte nejaký tovar v košíku, akú ste zvolili jazykovú mutáciu atď. Naše stránky by mali fungovať aj bez týchto

cookies, spoliehame sa teda na Váš kedykoľvek odvolateľný súhlas s ich ukladaním. Ak nám súhlas neudelíte, nebudeme Vám schopní zabezpečiť všetky funkcie, ktoré by Vám naše stránky inak mohli ponúknuť. Podobne ako nevyhnutné cookies súbory, ani preferenčné cookies neobsahujú informácie, ktoré by mohli byť použité na marketingové účely.

Analytické cookies

Zbierajú informácie o prezeraní našich stránok v anonymizovanej podobe s nemožnosťou Vás spätne akýmkoľvek spôsobom identifikovať. Pomáhajú nám porozumieť tomu, akým spôsobom si naše stránky prezeráte. Získané informácie používame k maximálnemu prispôsobeniu týchto stránok potrebám ich návštevníkov. Na vykonávanie analýzy používame nástroj Google Analytics od spoločnosti Google, ktorý však nemá prístup k Vašim údajom v ich neanonymizovanej podobe. Tieto súbory cookies používame len v prípade, že ste nám k tomu pri Vašej prvej návšteve udelili súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

Reklamné cookies

Zbierajú informácie o tom, ktoré naše produkty Vás zaujali a umožňujú nám alebo našim reklamným partnerom zobrazovať na tejto alebo iných stránkach reklamu, ktorá je pre Vás najrelevantnejšia. Vďaka týmto cookies tiež môžeme limitovať počet zobrazení našej reklamy na Vašom zariadení a merať efektivitu našej reklamnej kampane. Reklamné súbory cookies ukladáme len vtedy, ak nám k tomu udelíte súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Ak nám svoj súhlas nedáte, nič sa samozrejme nedeje, bohužiaľ, menej reklamy sa Vám zobrazovať nebude, len sa pravdepodobne nebude týkať produktov, o ktoré by ste mohli mať skutočne záujem.

Príjemcovia osobných údajov

Vaše údaje spracovávame iba v krajinách EÚ, v žiadnom prípade ich neodovzdávame tretím osobám a ani ich neposkytujeme nikomu ďalšiemu, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Niekedy však potrebujeme so spracovaním pomôcť, lebo nie všetko zvládame sami, v takýchto prípadoch pre nás spracovávajú Vaše osobné údaje naši dlhodobí a dôveryhodní partneri, prísne viazaní zmluvnými a zákonnými povinnosťami v oblasti ochrany osobných údajov, ktorých si starostlivo vyberáme a priebežne ich preverujeme.

Medzi príjemcov Vašich osobných údajov patria:

CSAD Hodonín, a.s.

www.csad.cz

Spracovateľ

Preprava tovaru

TOPTRANS Brno

www.toptrans.cz

Spracovateľ

Preprava tovaru

Direct Parcel

www.dpd.com/cz

Spracovateľ

Preprava tovaru

Zásilkovna, s.r.o.

www.zasilkovna.cz

Spracovateľ

Preprava tovaru

Česká pošta

www.cestaposta.cz

Spracovateľ

Preprava tovaru

BizBox, s.r.o.

www.bizboxlive.com/cz-cs

Spracovateľ

Správa webu

SOVA NET, s.r.o.

www.sovanet.cz

Spracovateľ

Komunikácia so zákazníkom

Distribution CZ s.r.o.

Spracovateľ

Preprava tovaru

Práva spojené so spracovaním osobných údajov

Predovšetkým máte právo na prístup ku Vašim osobným údajom, najmä nás teda požiadať o informácie ohľadom kategórií spracovávaných osobných údajov, účelu, doby a povahy spracovania a tiež o informácie týkajúce sa príjemcov osobných údajov. Potrebné základné informácie nájdete vyššie, radi Vám však zodpovieme akékoľvek Vaše otázky aj na kontaktoch uvedených nižšie.

Ďalej máte právo požiadať o poskytnutie kópie spracovávaných osobných údajov a ak ste zaregistrovaným užívateľom dostanete sa ku väčšine Vašich osobných údajov aj online.

Ak sa zmení niektorý z Vašich nami spracovávaných osobných údajov, máte právo, aby bol tento údaj upravený. V takom prípade nás, prosím, informujte a my urobíme všetko pre to, aby boli Vaše osobné údaje opravené alebo doplnené. Ak ste registrovaným užívateľom svoje osobné údaje môžete kedykoľvek upraviť vo Vašom užívateľskom účte.

Pri splnení podmienok stanovených relevantnými právnymi predpismi máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne o obmedzenie ich spracovania. Ak ste sa na našich stránkach zaregistrovali, svoju registráciu môžete kedykoľvek zrušiť.

Ak by aj napriek naším bezpečnostným opatreniam došlo k porušeniu zabezpečenia Vašich osobných údajov a bolo by pravdepodobné, že daný prípad porušenia bude mať za následok vysoké riziko pre Vaše práva a slobody, budeme Vás o tom bezodkladne informovať a urobíme všetko pre to, aby sme akýmkoľvek negatívnym následkom zabránili.

Tiež máte právo podať sťažnosť Dozornému úradu.

Vždy tiež môžete vzniesť námietku voči spracovávaniu osobných údajov, a ak sa Vaša námietka bude týkať akejkoľvek z foriem priameho marketingu, spracovanie osobných údajov za týmto účelom okamžite ukončíme.

Najjednoduchší spôsob ako takúto námietku podať je využiť odkaz na odhlásenie, ktorý nájdete v každej takejto správe, ktorú od nás dostanete.

Všetky Vaše práva si môžete kedykoľvek uplatniť na vyššie uvedených kontaktoch.