Pri objednávke nad 69 EUR je doprava zadarmo.

Mimosúdne riešenie sporov

Mimosúdne riešenie sporov

Akékoľvek sťažnosti alebo reklamácie spotrebiteľov vybavuje predávajúci predovšetkým prostredníctvom elektronickej adresy info@bytove-parfemy.cz. Informácie o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho, z ktorej bola odoslaná sťažnosť či reklamácia, pokiaľ kupujúci neuvedie inú adresu. V prípade, že reklamácia či sťažnosť nebude vyriešená k plnej spokojnosti kupujúceho, má tento možnosť obrátiť sa na Českou obchodní inspekci, ktorá je orgánom príslušným na zahájenie mimosúdneho riešenia sporov. Riadenie sa zahajuje písomným návrhom, ktorého náležitosti sú uvedené v § 20n zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov. Návrh na zahájenie riadenia je možné podať najneskôr do 1 roka odo dňa, kedy kupujúci prvý raz uplatnil svoju sťažnosť či reklamáciu u predávajúceho. Všetky informácie o možnosti mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov sú uvedené na internetových stránkach www.coi.cz. Kupujúci je tiež oprávnený využiť platformu na riešenie spotrebiteľských sporov, ktorá sa nachádza na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/