Čo je Scent-marketing

V dobe stagnujúcich trhov, homogénnych produktov a takmer rovnakých marketingových postupov je oživenie nákupných miest pomocou čohokoľvek stále dôležitejšie. Okrem toho, zákazník sa predsa ešte priamo v obchode rozhoduje, či si daný výrobok zakúpi alebo nie. Niekoľko empirických štúdií z USA a Nemecka dokazuje, že emocionálny vzťah k miesto, kde nakupujeme, alebo k produktu, o ktorého kúpe sa rozhodujeme, môže byť podporený mnohými ďalšími krokmi, než len reklamou alebo príjemnou hudbou. Nálada, rozhodnutie čo kúpime a čo nie a čas strávený v danom obchode môžu byť veľmi silno a pozitívne ovplyvnené práve výberom správnej vône.

Základné fakty:

Veľká časť dnešného sveta marketingu a obchodu vsádza na dva základné zmysly: zrak a sluch. Veď to, čo cítime je pre naše emócie najpodstatnejšie. Čuchové vnemy sú najsilnejšie z ľudského vnímania ako celku, súvisia s ľudskou pamäťou a emóciami. Každý deň sa totiž stretávame s vôňami, ktoré silno ovplyvňujú naše nálady a chovanie.

Dôležitý nástroj v oblasti obchodu:

Scent-marketing sa dnes stáva neuveriteľne dôležitým nástrojom v oblasti obchodu, najmä predaja. Jednotlivé spoločnosti totiž prišli na to, ako efektívne funguje vôňa v spojení s predajom – ako silno ovplyvňuje emócie a celkové naladenie zákazníkov. V kombinácii s ostatnými zmyslami, hlavne zrakom a sluchom, majú v rukách ten najefektívnejší spôsob, ako predať. Čuch, zrak a sluch dohromady totiž tvoria pre zákazníkov unikátny zážitok, ktorý dokáže ovplyvniť ich momentálne rozpoloženie.

Prečo je tak efektívny?

Vôňa všeobecne spúšťa spomienky. Spomienky majú zase vplyv na naše emócie. Emócie pôsobia na duševné rozpoloženie a na náladu. A konečne – nálady určujú naše reakcie na okolie. Je to veľmi jednoduchý, avšak zaručene fungujúci vzorec, ktorý sa dá použiť v každodennej interakcii so zákazníkmi a klientmi.

Čo využíva?

Scent-marketing využíva poznatky, že vône, vyskytujúce sa v podprahovej koncentrácii – resp. podprahovo vnímané, pôsobia priamo v limbickom centre nášho mozgu. Táto časť mozgu je pritom zodpovedná za naše pocity, má tiež bezprostredný vplyv na naše chovanie. Scent-marketing v zmysle podprahového aromatizovania ovzdušia v predajných priestoroch prináša konkrétne, exaktne merateľné výsledky.